Sau khi thực hiện lệnh chuyển khoản, quý khách vui lòng gửi chứng từ giao dịch về chúng tôi bằng hình thức Email, thông tin như sau:
Subject: THANH TOAN DV WEBSITE.
Email: info@newai.vn

Thông tin chuyển khoản

Quý khách vui lòng thanh toán hóa đơn bằng hình thức chuyển khoản vào một trong các tài khoản ngân hàng sau:

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Chi Nhánh: Nam Sài Gòn – Phòng Giao Dịch Quận 4

Số Tài Khoản: 0181003287474

Tên Chủ Tài Khoản: DUONG HUU PHUC

Nội Dung Chuyển Khoản: THANH TOAN DV WEBSITE


Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Chi Nhánh: Tân Thuận

Số Tài Khoản: 0008100005729002

Tên Chủ Tài Khoản: DUONG HUU PHUC

Nội Dung Chuyển Khoản: THANH TOAN DV WEBSITE